Let’s change
color of energy
together.
Let’s change color of energy together.
Zjistit více

Henry Gas a.s.

Přeměňujeme odpad na obnovitelnou energii prostřednictvím procesu šetrného k životnímu prostředí.

Z tuhého komunálního odpadu (MSW) a paliva získaného z odpadu (RDF) vyrábíme obnovitelný nízkoemisní syntézní plyn a následně i vodík.

NAŠE SPOLEČNOST

PROHLÉDNĚTE SI, CO JSME VYTVOŘILI

NAŠE VIZE

PROJDĚTE SI NAŠE PLÁNY

Naším posláním je uvést na energetický trh nezávislý a obnovitelný zdroj energie formou obnovitelného zemního plynu.

Snížit závislost na dovážených energetických palivech a umožnit energetické využití komunálního a průmyslového odpadu.

Usnadnit přechod dopravy a logistiky na čistou mobilitu prostřednictvím využití vodíku zachyceného z procesu využití energie.

Snížit uhlíkovou stopu životnosti odpadu i energie. Eliminujeme vznik metanu na skládkách, který je silným skleníkový plynem (25ti násobek hmotnosti CO2).

Technologie

Peletizace
Výroba syntézního plynu
Zachycení vodíku

Kontakty

Henry Gas a.s.

Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1, Česká republika

Ondřej Douša

CEO/Charmain of the board

+420 608 313 292

ondrej.dousa@henrygas.cz

Jan Krejzek

Project manager

+420 725 147 191

jan.krejzek@henrygas.cz

Radek Matyáš

Project manager

+420 731 623 523

radek.matyas@henrygas.cz